Wampirler diyarı Transilvanya

1000'li yıllarda bugünkü Romanya ve Macaristan topraklarında kurulmuş tarihi ülke.Türk ordusunun 1526 yılında Macarlara karşı kazandığı Mohaç Savaşı'ndan sonraOsmanlı Devleti'ne bağlanan prenslik, II. Viyana Kuşatması'nı takip eden savaşlar sırasında Avusturya ordusunun saldırılarına hedef oldu ve 1691 yılında fiilen Türk egemenliğinden çıktı. 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Erdel'i Avusturya İmparatorluğu'na terketti.

kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Erdel_Prensli%C4%9Fi